شهر هوشمند سیرجان
سه شنبه 3 مهر 1397 الثلاثاء 15 محرم 1440 Sep 25 2018

جلسه ی شورا یار های اقتصاد مقاومتی با محوریت مساجد برای اولین بار در روستای محمود آباد در بخش زید آباد و روستای عزت آباد در بخش مرکزی شهرستان تشکیل شد.

در ادامه ی اقدامات ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی شهرستان سیرجان و با همکاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طرح صندوق های خرد روستایی پیگیری و دو جلسه جداگانه تشکیل شد.
 منصور مکی آبادی فرماندار ویژه سیرجان  سال اقتصاد مقاومتی را سال اقتصاد درون گرا دانست و گفت : ایران کشور مستقلی است و امسال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز به تغییر نگاه و نگرش در مدیریت و استفاده بهینه از داشته های داخلی کشور است. اقتصاد مقاومتی در کل حول محورهای : رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی راکد، اختصاص تسهیلات به شرکت های تعطیل شده جهت راه اندازی مجدد آنها، تعریف پروژه های جدید باتوجه به پتانسیل های شهرستان و در آخر ایجاد صندوق های خرد روستایی به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان گام برداشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه هسته ی اولیه توسعه هر شهرستانی در روستا ها است پس نیاز است که دهیاران و شورا های روستایی پتانسیل ها و مزیت های نسبی روستا را شناسایی و با توجه به تخصص افراد منطقه طرح مخصوص به روستای خود را ارائه دهند.

منصور مکی آبادی این طرح را  از پایین به بالادانست و بیان کرد که برای تک تک روستا ها فرم هایی طراحی شده است تا بر اساس آن هر فرد بر اساس توان خود آورده ی مالی داشته باشد و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 2 تا 3 برابر آن آورده ی اولیه را فراهم می کند تا طرح آن فرد به سرانجام برسد.

دکتر زمانی نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در ادامه توضیحاتی راجع به نقش این شرکت ارائه داد و گفت: در اجرای این طرح اولویت اصلی با جوانان 17 تا 24 سال بیکار ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره ) ، مدد جویان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار ، افرادی که محکومیت خود را پشت سر گذاشته و هم اکنون بیکاراند، اخراج شدگان و کارگران فصلی است.

وی قدم اول را شناسایی افراد بیکار و بررسی تخصص آنها دانست و گفت: در اجرای این طرح تنها به 2 مجوز (یکی از اداره کار و دیگری از اداره ای که مربوط به آن شغل) نیاز  است  و سعی می شود حد الامکان از روند بروکراسی اداری جلوگیری شود.

وی افزود شرط اول وجودآورده ی اولیه  فرد است تا بدین طریق فرد احساس مسئولیت کند و سپس فرد نیاز به آموزش دارد.

در نهایت روسای ادارت کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بهزیستی اعلام کردند که این ادارات از افراد تحت پوشش خود که از طریق این طرح شغلی را ایجاد می کنند حتما حمایت کرده و در صورت تولید محصولی تا یک سال خرید آن محصول را ضمانت می کنند.