شهر هوشمند سیرجان
سه شنبه 3 مهر 1397 الثلاثاء 15 محرم 1440 Sep 25 2018

 

ایام هفته مبدا مقصد ساعت حرکت
شنبه،دوشنبه،چهارشنبه،جمعه سیرجان اصفهان 22:22
شنبه،دوشنبه سیرجان تهران 20:24عادی
یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه اصفهان سیرجان 14:15
یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه تهران سیرجان 14:50عادی
شنبه،دوشنبه،چهارشنبه،جمعه بندعباس تهران 15:40عادی،15:40غزال
یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه تهران بندرعباس 14:50عادی،14:50غزال
یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه سیرجان مشهد 20:26غزال
دوشنبه،چهارشنبه،جمعه مشهد سیرجان 13غزال
همه روزه کرمان مشهد عادی12:15